Ziekte van Parkinson en Massage in Zeewolde

Ziekte van Parkinson en Massage:

In het 4e jaar van mijn opleiding tot Massage Therapeut aan de Akademie voor Massage en Bewegen heb ik onderzoek gedaan naar het effect van Massage Therapie bij de ziekte van Parkinson. 

De stelling van mijn onderzoek:
Mensen met de ziekte van Parkinson die dagelijks oefeningen doen en 1x per week een massage ontvangen lopen soepeler, met meer zelfvertrouwen en kunnen beter met hun ziekte omgaan.

Ik heb mij niet beperkt tot alleen Massage Therapie. Ik heb ook mijn kennis en ervaring vanuit het verleden meegenomen in mijn onderzoek.

Ik heb 3 personen, gedurende 3 maanden, 12 keer behandeld. 

 • Ilan Lev Methode (4x).
 • Oefeningen sessie “Bewegend de dag door” (1x).
 • Massage Therapie sessie (4x).
 • Gezamenlijke beweegsessie (3x).  

Hoe groot is de kans dat?

De kans dat mensen met de ziekte van Parkinson bij mij komen voor Massage Therapie zal de komende jaren groeien.

 • De levensverwachting stijgt van  81,5 naar 86 jaar in 2040.
 • De groep 65-plussers stijgt van 19% naar 23% in 2040.
 • Zeewolde is een jonge gemeente. Landelijk zijn 19% van de mensen 65 jaar of ouder, in Zeewolde is dat nu nog maar 12%. De grootste groep zit nu in de categorie tussen 45 en 65 jaar. De groei van het aantal mensen van 65 jaar en ouder zal in Zeewolde daarom hoger zijn dan de landelijke stijging.
 • De ziekte van Parkinson komt met name voor op oudere leeftijd. Door de groei van het aantal ouderen in Nederland zal het aantal mensen dat te maken krijgt met de ziekte van Parkinson derhalve ook groeien. (kanttekening: de ziekte van Parkinson kan ook voorkomen op jongere leeftijd)

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de middenhersenen (de substantia nigra) beschadigt en afsterft. 

In de substantia nigra wordt dopamine aangemaakt. Door het beschadigen en afsterven van de cellen ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine.

Dopamine is een stof waarmee hersencellen signalen doorgeven aan andere hersencellen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet of niet goed doorgegeven.

Symptomen:

 • Motoriek: Trillen, stijfheid, langzaam en weinig bewegen, moeite met evenwicht, kleine stapjes zetten en voorovergebogen lopen zijn het gevolg.
 • Soms ontstaat er een Freeze. Opeens kunnen de benen niet meer bewegen. Iemand staat dan in 1 keer als aan de grond genageld stil en weet niet hoe hij in beweging kan komen.
 • Lichamelijk: Minder goed ruiken, verminderde pijnwaarneming, problemen met de ogen, moeite met slikken, verslikken, kwijlen, spraakstoornissen, oppervlakkig ademen, gewichtsverlies, dalen van de bloeddruk bij overeind komen, gevolg duizeligheid, vette huid, zweten, obstipatie, plasproblemen, erectieproblemen, slaapproblemen.
 • Psychisch: Problemen met plannen, besluiten nemen, wisselen van taken, korte en lange termijn geheugen, concentratie, waarnemen wat er gebeurd, problemen met gezichtsherkenning en oriëntatie, vergeetachtigheid, depressief, somber, apathie, angstig, verward, lusteloos, wanen, hallucinaties. stoornissen in impulsbeheersing, vreetbuien, hyperseksualiteit, pathologisch gokken, winkelen, medicijn misbruik. 

Bij het grootste gedeelte van de mensen die de ziekte van Parkinson hebben is de oorzaak onbekend.

Behandeling:

De behandeling richt zich vooral op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten.

Iemand is vaak onder behandeling bij meerdere disciplines zoals neuroloog, fysiotherapeut, logopedist, ergonoom, diëtist en psycholoog.

Naast de reguliere geneeskunde maakt ongeveer 50% van de mensen ook gebruik van andere manieren om de symptomen te verlichten. De grootste groep mensen gaat regelmatig naar een masseur.
Massage heeft een positieve invloed op: trillen, stijfheid, pijnlijke stijve gespannen verkrampte spieren en stress. 

Gezonde levensstijl is belangrijk:

 • Dagelijks minimaal een half uur sporten en bewegen. Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, dansen, sporten, zwemmen.
 • Op 11 september 2019 is er een artikel gepubliceerd in Lancet Neurology. Hierin zijn resultaten bekend gemaakt van een onderzoek waarbij mensen met Parkinson 3x per week 30 – 45 minuten thuis op een home trainer stevig moesten fietsen. De conditie en de motoriek was significant beter bij de fietsende groep dan bij de controlegroep. Qua omvang is het verschil te vergelijken met dat van gebruikelijke Parkinson medicatie. Medicijnen zorgen er voor dat reeds aanwezige symptomen afnemen, terwijl intensief bewegen er juist toe leidt dat de Parkinson symptomen minder toenemen.
 • Gezond eten. Fruit, groenten, eiwitrijke voedingsmiddelen, zuivel en granen, 1,5 liter water drinken.
 • Goede nachtrust. Mensen met de ziekte van Parkinson kampen vaak met slaapstoornissen. Ze hebben moeite met in slaap vallen en in slaap blijven. Daarnaast hebben ze last van stijve spieren en spiersamentrekkingen tijdens het slapen. Ze dromen vaak heel intens, kunnen opeens gaan slaapwandelen en worden regelmatig wakker met hoofdpijn. Het gevolg is dat mensen overdag extreem moe zijn en tegen slaapaanvallen vechten of juist langdurig slapen waardoor ze ’s nachts weer wakker liggen.
 • Vermijden van stress. Stress is voor niemand goed maar bij mensen met de ziekte van Parkinson verergeren de symptomen. Hoe meer stressfactoren, hoe meer last iemand heeft van de fysieke effecten van Parkinson: harder trillen, langzamer bewegen, meer pijn.

Invloed van de Ilan Lev Methode:

 •  Alle 3 de cliënten hebben positieve veranderingen ervaren door de sessies. Dit werkte de rest van de dag door.
 • 2 cliënten zijn 4 dagen achter elkaar behandeld. Deze cliënten voelden zich voorafgaand aan de sessie steeds iets beter als de dag daarvoor. 
 • Parkinson is een progressieve ziekte, deze sessies zullen geen genezing geven. Wel is het mogelijk iemand een andere, positieve lichaamsbeleving te laten ervaren en patronen te doorbreken.
 • In mijn ogen zou een wekelijkse sessie een positieve invloed kunnen geven op de lichaamsbeleving waardoor het leven met de ziekte van Parkinson wat zachter en lichter kan zijn. 

Het oefenprogramma "Bewegend de dag door":

 • De oefeningen zijn nuttig, fijn en ondersteunend bij het lopen.
 • Lopen voelt door de push van de voeten en het zwaaien van de armen steviger en stabieler in mijn lichaam.
 • Het lopen voelt met meer kracht en zelfvertrouwen.
 • Ik ben minder bang om te vallen.
 • Cliënten geven aan deze oefeningen ook in de toekomst te blijven gebruiken.
Ben je benieuwd naar het oefenprogramma Bewegend de dag door bekijk dan onderstaande video.

De invloed van massage:

 • Energie: 50% omhoog gegaan, 50% gelijk gebleven. 
 • Stress: 70% omlaag gegaan, 30% gelijk gebleven.
 • Stijfheid: 55% minder stijf geworden, 35% gelijk gebleven, 10% stijver geworden.
 • Armen en benen bewegen: 55% makkelijker geworden, 35% gelijk gebleven, 5% slechter geworden.
 • Trillen: Dit is tijdens de massage bij alle 3 de cliënten minder. Bij 1 cliënt is ook na de sessie het trillen duidelijk verminderd.
 • De cliënten zijn zich meer en op een andere manier bewust geworden van hun lichaam.
  Er is  gevoeld hoe groot de invloed van stress en emotie is op het lichaam.
  Er is gevoeld hoe de ademhaling wel of niet aanwezig is in het lichaam.
  Massage Therapie wordt duidelijk als anders ervaren als een standaard massage.  

De invloed van de beweegsessies op lopen en bewegen.

Tijdens mijn vooronderzoek over de ziekte van Parkinson heb ik veel informatie, artikelen, onderzoeken en boeken gelezen. Mijn aandacht werd vooral getrokken naar technieken om de symptomen te vertragen, manieren om beter om te gaan met de ziekte van Parkinson. Mijn dansdocent hart begon enthousiast te kloppen want bij veel technieken staat muziek, bewegen, dansen centraal. Zo ontstond bij mij het idee om 3 beweegsessies te gaan geven.  In deze sessies heb ik verschillende manieren aangeboden zodat mijn cliënten daar kennis mee konden maken. Het is uiteindelijk een combinatie geworden van: T’ai Chi, Qigong, Jazz-ballet, oefeningen van de Parkinsonvereniging, een oefening van een fysio-therapeut en dirigeren en bewegen op basis van een methode van Alex Kerten

 • Het was voor iedereen zeker even wennen om op deze manier aan de slag te gaan. Het was nieuw en vreemd maar zeer nuttig om in de praktijk toe te passen. 
 • Het heeft ervoor gezorgd, dat iedereen nu weet, dat er meer mogelijkheden zijn, om symptomen van Parkinson aan te pakken.
 • Iedereen heeft wel onderdelen uit de lessen gehaald die ze willen blijven gebruiken.
 • Als ik na de beweegsessie een opname maak van het lopen zie ik veranderingen. Er worden grotere stappen gemaakt. Het lopen ziet er steviger en met meer zelfvertrouwen uit.
 • Alle 3 de cliënten vinden het lastig om meerdere dingen gelijktijdig te doen. Dus armen bewegen bij het lopen, de grond wegduwen bij het lopen, rechtop lopen, etc. zijn extra dingen om op te letten en kosten daardoor veel energie.

Op mijn YouTubekanaal heb ik een playlist waarin je oefeningen en andere ondersteuning kunt vinden. 

Eindconclusie:

 • Iedere cliënt heeft op zijn eigen manier baat gehad bij de sessies.
 • Er is zowel lichamelijk als ook geestelijk een positief effect waarneembaar tijdens de hele dag waarop de sessie is gegeven.
 • Er is helaas geen positief effect waarneembaar op de lange termijn, de dagen na de sessie.
 • Daarom zou eigenlijk iedereen met de ziekte van Parkinson de dag moeten starten met een beweegsessie, een massage, ademhalingsoefeningen, of iets anders. Ieder persoon is anders, daarom is persoonlijke afstemming hierin belangrijk.

De ziekte van Parkinson is onomkeerbaar maar…..

 • Het lichaam kan opnieuw dingen aanleren.
 • En het lichaam kan onthouden.

Ik geloof erin dat je met tools, afgestemd op jou als persoon, ervoor kunt zorgen dat je de symptomen van de Ziekte van Parkinson op een positieve manier kunt beïnvloeden.

De titel van mij onderzoek is: “Alles wat aandacht krijgt groeit”. 
Dat is wat ik in dit onderzoek duidelijk heb kunnen zien bij de 3 personen die deze reis samen met mij zijn begonnen. 

Deze recente ervaring bevestigd de titel van mijn onderzoek: Ongeveer 3 maanden geleden ben ik gaan werken bij iemand die de Ziekte van Parkinson heeft. 
Toen wij voor het eerst samen buiten gingen wandelen kon hij hooguit 30 meter met de rollator lopen en ging dit echt voetje voor voetje. Nu, 3 maanden later, lopen wij zeker 20x deze afstand. En binnen loopt hij vaak zonder ondersteuning. Zijn stappen zijn veel groter geworden en hij gebruikt zijn armen waardoor hij beter evenwicht heeft. 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel contact met mij op willen nemen maak dan een afspraak met mij. 

Hoe cliënten het ervaren:

Vaak ging ik naar Linda toe met een vermoeid lichaam en een gespannen ziel.... maar dankzij haar massages op mijn lichaam, haar geluiden en haar stem ging ik naar huis met een energiek lichaam en een ontspannen ziel.
Samantha
Samantha
Massage Therapie, Massage, Deep Tissue, Ilan Lev Methode

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *